Skip to main content

Değerli Ziyaretçilerimiz ve Müşterilerimiz, Yasal yükümlülüklerimiz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Şirketimiz Dağ Mimarlık ve Mühendislik Yapı Gayrimenkul Ticaret Sanayi A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımakta olup, veri sorumlusu olarak Şirketimiz, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin Şirketimizin tarafından işlenme amaçları, kişisel veri işleme faaliyetlerine dayanak hukuki sebepler, kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile Kanun kapsamında tarafınıza tanınan haklar aşağıda detaylı bir şekilde bilgilerinize sunulmaktadır. 1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Şirketimiz, www.tualasya.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurup göndermeniz suretiyle kişisel verilerinizi otomatik yöntemlerle elde etmektedir. Şirketimiz, isim, soyisim, telefon numarası, e-posta adresi, bulunduğunuz il, ticari elektronik ileti onay durumunuz, onay verdiğiniz ticari elektronik ileti alma kanalları, ticari elektronik ileti onay işleminizin tarihi, gerçekleşmesi halinde ticari elektronik ileti onayınızı geri çekme talebiniz ve bu talebinizin tarihi şeklindeki kişisel verilerinizi işlemektedir. Şirketimiz, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve;  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi  Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi  İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi  Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi  Mal/hizmet üretim ve operasyon ve süreçlerinin yürütülmesi  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi  Organizasyon ve etkinlik yönetimi  Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi  Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi  Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi  Talep/şikayetlerin takibi  Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi  Kişiselleştirilmiş pazarlama, profilleme, segmentasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçları dahilinde işlemektedir. 2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yine yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı hukuk bürosuna, SMS ve e-posta gönderimi için hizmet alınan tedarikçilere, bilişim teknolojileri ile ilgili tedarikçilere, topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. Belirtmek isteriz ki; Şirket’in e-posta sunucu hizmeti aldığı tedarikçisinin ve bulut depolama hizmeti aldığı tedarikçisinin depolama işlemlerini gerçekleştirdikleri sunucularının yurtdışında bulunuyor olması nedeniyle e-postaya ve bulut depolamaya konu edilmeleri, bu işlemlere konu edilen kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması sonucu doğmaktadır. 3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler Şirketimiz, kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülme”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve ’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir. Bununla birlikte işlenen kişisel verilerinize yönelik kişiselleştirilmiş pazarlama, profilleme ve segmentasyon işlemleri ile kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı sonucunu doğuran e-postaya ve/veya bulut depolamaya konu edilmeleri işlemleri de yine açık rızanız dahilinde gerçekleştirilmektedir. 4. Haklarınız ve Kullanım Yöntemleri Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimiz Dağ Mimarlık ve Mühendislik Yapı Gayrimenkul Ticaret Sanayi A.Ş.’nin Sancak Mahallesi Büyükırmak Sokak No: 2/1 Selçuklu/Konya adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya [email protected] adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

istanbul escort